Produkten får ett nytt liv

Det förekommer allt för mycket slit och släng i samhället, och för miljöns skull måste vi tillsammans minska förbrukningen av jordens icke förnybara resurser.

Som Nordens största näthandelsaktör har Komplett Group ett stort ansvar att bidra till FN:s hållbarhetsmål, som bland annat handlar om ansvarsfull tillverkning och förbrukning samt ett motsvarande arbete med åtgärder som gör riktig skillnad.

Genom att göra det både enkelt och ekonomiskt att skicka tillbaka produkter som inte längre används, är Komplett FLEX en sådan åtgärd

När vi ansvarar för att reparera, återställa och återsälja allt från mobiler och laptops till gamingdatorer, smartwatches, surfplattor m.m., kan Komplett försäkra sig om att tusentals produkter får en längre livstid. På så sätt ser vi också till att produkterna sprider ny glädje hos nya användare.

För varje produkt med längre livstid, minskar efterfrågan för ny elektronik, och vi sparar på klimatutsläpp och sällsynta mineraler.

Slutligen tar vi också ansvar för det som blir kvar och behöver kastas. Genom att skrota restavfall från elektronikprodukter på ett ansvarsfullt sätt, ser vi till att det inte bidrar till skadliga utsläpp i luft, jord och vatten.

Allt detta är bidrag i riktningen mot en mer cirkulär ekonomi, ett system som främjar återanvändning snarare än förbrukning och där resurser ingår i ett kretslopp snarare än ett linjärt där resurserna utvinns, används och sedan hamnar i en sophög.