Hyresavtal

Hyr det som minskar i värde – Äg det som stiger i värde

Komplett erbjuder företagskunder att hyra utrustning istället för att köpa den. Komplett är själva uthyrare av utrustningen vilket betyder att hyresavtalet ingås direkt med oss, inte en annan bank, mäklare eller finansieringsbolag. Vår lösning ger företag möjlighet att hyra all utrustning som vi säljer.

Gör så här:

 1. 1. Lägg varan i kundvagnen som vanligt och gå till kassan.
 2. 2. I kassan väljer du Hyresavtal och väljer sedan önskad hyresperiod.
  1. a. Minimumbelopp för att teckna hyresavtal är 5.000:- exkl. moms.
  2. b. Maximumbelopp fastställs av kreditupplysning.
 3. 3. Välj BankID och tryck på ”Kreditupplysning” . Kontrollen utförs automatiskt med följande möjliga utfall:
  1. a. Automatiskt godkännande
  2. b. Manuell behandling av ansökan
  3. c. Avslag på kreditansökan
 4. 4. Om krediten godkänns automatiskt, kommer hyresavtalet att visas. Avtalet måste öppnas och godkännas innan en digital signatur kan genomföras.
 5. 5. Genomför den digitala signaturen enligt anvisningarna. Ordern är nu lagd och skickas i enlighet med valt leveranssätt.
 6. 6. Hyresavtalet påbörjas när ordern anses levererad.

Uttrycket ”hyra” och ”leasing” används omväxlande i olika sammanhang. Vår definition av uttrycket ”hyra” är att våra företagskunder kan hyra utrustning direkt från oss under en avtalad period (minimumperiod) för ett avtalat belopp. Efter minimumperioden kan kunden välja att köpa, returnera eller förnya avtalet. Komplett äger utrustningen under hyresperioden, samtidigt som företaget full rätt till användning.

Hyra är idag en av de vanligaste formerna av finansiering för förvärv av teknisk utrustning. Traditionellt faller andrahandsvärdet på teknisk utrustning snabbt efter köpet och ett hyresavtal ger därför en mer exakt betalningstid relaterat till den teknologiskta utvecklingen av produkten.

Hos Komplett kan du hyra alla produkter som vi lagerför. Du kan själv avgöra längden på hyresavtalet, men se till att hyrestiden inte överstiger den beräknade nyttjandetiden för objektet. T.ex. om du byter en mobiltelefon efter 18 månader är det inte fördelaktigt att välja ett hyresavtal på 36 månader.

Genom att hyra utrustningen istället för att äga den, frigör du rörelsekapital som ger företaget en enklare och mer förutsägbar budgetering.
 

Fördelar med att hyra framför andra betalningslösningar:

 • Använd inte det egna kapitalet till utrustning som faller i värde.
 • Betala hellre utdelning eller gör avsättningar för tuffare tider istället för att använda det egna kapitalet på teknologi som inte är företagets huvudnäring.
 • Finansierar 100 % av inköpet, ingen självrisk eller förskottshyra krävs.
 • Inget krav på pant eller annan säkerhet.
 • Hyra medför en enklare skattemässig redovisning av dina investeringar.