Prismatch*Prismatch*

Med denna fågelholk får du in nytt liv i trädgården eller på balkongen. Även som nybörjare bygger du fågelholken utan problem inom en halv dag. Kostnaden ligger på ca. 200 kr.

Följande monteringsanvisning gäller för 12 mm tjockt multiplexplattor i björk. Låt en bygghandel eller en snickare såga till plattorna. Om du använder andra material eller tjocklekar, anpassa övriga komponenter efter detta.

Fågelholken kan du ställa eller hänga upp. Du behöver rep för den hängande varianten. De fäster även taket. I den stående varianten monterar du bara ett kvastskaft på fågelholkens grundplatta.

Överför först frontkonstruktionen från ritningen till frontplattan. Markera takdiagonalen med hjälp av linjalen och hålet med hjälp av passaren. Markera också med blyerts de två hålen under spetsen för upphängning och hålet för skaftet.

Såga nu med sticksågen längs linjerna. Fäst frontplattan med skruvtvingar på kanten av arbetsbordet så att du inte sågar i bordet. Efter att du sågat den första takdiagonalen måste du spänna om arbetsstycket.

Den sågade fronten kan användas som mall för bakväggen. Rita in takdiagonalen och hålen för upphängningen och skär till bakväggen. För att kanterna ska bli snygga kan du grada med multislipen.

Borra nu hål i front och bakvägg på fågelholken. Lägg frontplattan på kantlisten så att du inte borrar i arbetsplattan och fäst allt med skruvtvingar. De tre små hålen för upphängning och skaftet borrar du med 10 mm-träborr.

För att snabbt och enkelt såga ut det stora hålet på framsidan, använd en hålsåg som tillsats för din borrmaskin. Om du inte har en hålsåg, borra flera små hål med 10 mm-borren, en gång genom mitten och fyra gånger i kanten (klockan 12, 3, 6 och 9). Såga nu med sticksågen från mitten till ett av hålen på kanten och sedan längs cirkeln från hål till hål. Eventuellt behöver du spänna om arbetsstycket flera gånger.

I bakväggen borrar du de båda små hålen för upphängningen.

Front och bakvägg skruvas fast med fyra skruvar på sidodelarna. Ställ väggarna mot varandra så som de senare ska skruvas ihop och markera innerkanterna på sidodelarna med blyerts på fronten och på bakväggen. Ta isär delarna igen och markera positionen för skruvarna precis i mitten av den tecknade linjen och kanten. Skruvhålen ska vara inskjutna ca. 4 cm uppifrån och nerifrån.

Borra skruvhålen med 4 mm-borr i fronten och bakväggen. Sammanfoga nu fronten eller bakväggen och sidodelen så som de ska skruvas ihop och borra i sidodelen med en 3 mm-borr. Borra även de övriga hålen i sidodelarna på samma sätt.

Ta därefter den sladdlösa skruvdragaren och montera front och bakvägg samt sidodelar med skruvar (3,5 x 35 mm). Se till att skruvhuvudena försänks ordentligt.

Markera hålen för fäste av talgbollen på bottenplattan och borra med 8- eller 10 mm-borr.

Bottenplattan skruvas fast med 8 skruvar, två per vägg, underifrån i fågelholken. Lägg bottenplattan med undersidan uppåt på arbetsbänken. Sätt fågelholkens fyra väggar på den. Markera sedan husets konturer inifrån och utifrån med blyertspenna. Ta av huset igen och markera skruvhålen i mitten av den markerade konturen från väggarna med 4 cm avstånd från hörnen.

Borra hålen genom bottenplattan och in i undersidan av väggarna enligt beskrivningen. Fäst bottenplattan underifrån med skruvar (3,5 x 35 mm). Se till att skruvhuvudena försänks ordentligt.

Nu ska vi sätta ett staket på din fågelholk. Detta består av en kort list fram och två längre lister på sidorna. Skruva sidolisterna med fyra skruvar och den främre listen med tre skruvar enligt konstruktionsritningen för bottenplattan. Glöm inte förborrning!

Sadeltaket skruvas inte ihop med väggarna, utan ansluts till huset genom rep. Borra två hål med 10 mm i diameter genom de båda takdelarna för repen enligt beskrivningen i konstruktionsritningen.

Skruva nu ihop de två takdelarna till ett sadeltak. Markera hålen för skruvarna enligt tidigare beskrivning, förborra igen och se till att skruvhuvudena försänks helt.

Om du inte vill hänga upp fågelhuset behöver du ett skaft. Använd ett vanligt kvastskaft. För att fästa den på fågelhuset, ta av taket igen och borra ett hål i mitten av golvet med 5 mm-borren. Förborra kvastskaftet med 4 mm-borr. Sätt lite lim på kvastskaftet och fäst det på bottenplattan genom att sätta in skruven (4,5 x 50 mm) ovanifrån genom bottenplattan och ner i skaftet.

För upphängning behöver du två rep per gavel. Mät längden som du behöver och lägg till 10 cm. Ta två rep och fäst en plugg i änden som hållare. Trä repen genom det undre hålet i gaveln inifrån och ut och in igen genom det övre hålet. Trä igenom repen genom hålen i taket genom att föra ett rep genom hålet på vänster sida och det andra genom hålet på höger sida av taket. Gör likadant på den andra gavelsidan. Nu kan du binda samman repändarna enligt önskemål och hänga upp fågelhuset.

Ta av taket igen innan lackering för att bearbeta det separat.

Om du arbetar med ett finfärgsprutningssystem, fyll på lacket i färgbehållaren och förtunna eventuellt med lite vatten. Ställ in munstycket mot en provbit och färgmängden med vredet. Strålen går att ställa in horisontalt resp. vertikalt för ytor och konformat för kanter.

Fågelholken är klar. Strö lite fågelfoder inuti så kommer den snabbt att få besök.

Juridiska anvisningar

Komplett tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Komplett påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.

Sajten är gjord i samarbete med Bosch.