Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Komplett Services Sweden AB, org.nr 556581-0644, (i denna policy kallad "Komplett.se" eller "vi") är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Den ansvarige ska se till att all behandling och hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Den ansvarige kan kontaktas enligt punkt 8.

Komplett.se har ett eget integritetsombud. Ombudets uppgifter är att ge anställda information och råd om dataskyddslagstiftningen, övervaka efterlevnad av dataskyddsreglementet och interna riktlinjer. samt ge råd om integritetskonsekvenser och vara kontaktpunkt för de registrerade och Integritets­skydds­myndigheten (IMY). Ombudet kan kontaktas via e-postadress personuppgifter@komplett.se.

1 Personuppgifter

För att genomföra ett köp i webbutiken på Komplett.se måste en kundprofil skapas, där vi behöver ditt namn, adress, mobilnummer och e-post.

Detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet om köpet, eftersom vi ska kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad med orderrörelserna samt kontakta dig om det skulle vara behov i enlighet med dina order.

Vi kommer att behålla din kundprofil så länge du är en aktiv kund hos oss. Du kan när som helst välja att själv radera kundprofilen under Min sida. Alla dina personuppgifter kommer då att raderas, förutom orderinformation och kvitton som vi kommer att behålla så länge vi är skyldiga enligt lag, se punkt 1.2.

Om du väljer att skriva en produktrecension (review), kommer recensionen och namnet du väljer att använda att bli synligt för andra kunder.

För olika syften kan vi behöva andra personuppgifter. Vilka personuppgifter och syftet med dessa beskrivs här i integritetspolicyn.

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som Komplett.se har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen. Blankett för insynsbegäran hittar du här.

Informationen ska lämnas ut/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade gör begäran elektroniskt, och såvida inte den registrerade begär något annat, ska informationen ges i en vanlig elektronisk form.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har. Blankett för begäran om rättelse eller radering hittar du här.

Du har rätt att få ut dina egna personuppgifter som du har givit till Komplett.se - dataportabilitet. Om det är tekniskt möjligt, kan vi skicka dessa uppgifter direkt till en ny verksamhet. Annars kommer vi att skicka uppgifterna till dig via e-post.

Alla personuppgifter vi skickar till dig i dessa sammanhang kommer att skickas i krypterad filformat.

Du kan när som helst dra tillbaka samtycke du har givit oss.  Du kan finna samtyckena på ditt kundkonto hos oss under “min sida” och kan dras tillbaka där eller på annat sätt som beskrivs i denna policy.

Du har rätt att klaga till Integritets­skydds­myndigheten (IMY) om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas enligt denna policy.

1.2 Arkivering av personuppgifter

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt utifrån syftet med behandlingen. Vi kommer att radera personuppgifterna när vi har hanterat din förfrågan, uppfyllt ditt avtal eller vårt rättsliga åtagande.

Istället för att radera all information kan vi välja att ta bort identifierande information från personuppgifterna så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig (anonymisering) och behålla den anonyma informationen. Sådan anonym information kommer vi i så fall att spara för användning i analyser och statistik, för att anpassa och utveckla vår marknadsföring och utveckla produkter med hänsyn till konsumenternas önskemål och behov.

Du kan när som helst radera din kundprofil hos oss, men enligt bokföringslagstiftningen måste vi fortfarande spara dina transaktionsdata i upp till 7 år. Vi kommer också att fortsätta att spara din kontaktinformation och köphistorik i 5 år efter köpet, för att kunna skydda dina rättigheter i samband med garanti och reklamation enligt konsumentköplagen, köplagen och Komplett.se:s försäljningsvillkor. Lagringstiden kan vara längre om ett garantiärende eller reklamationsärende inte är avslutat.

Om du har skapat och behållit en kundprofil, kommer vi att spara kontaktinformation och köphistorik i 10 år, såvida du inte begär att vi raderar detta tidigare eller raderar din kundprofil.

 

1.3 Skydd av personuppgifter

Komplett.se har utveckleda rutiner och omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av information sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner, samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering. 

Du kan känna dig trygg med att Komplett.se lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

2 Utlämning av varor

Vi samarbetar med Postnord och Budbee för transport av varor. Vi överlämnar personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress, telefonnummer och önskad leveransplats. Uppgifterna kommer att raderas efter 12 månader.

 

3 Betalningslösningar och försäkring

När du genomför ett köp på Komplett.se har vi olika betalningsleverantörer som hanterar transaktionerna. Vi sparar, av bland annat av säkerhetsskäl, transaktionshistorik som innehåller personuppgifterna: IP-adress, namn, adress, e-post och mobiltelefonnummer. Alla system som behandlar personuppgifter knutna till betalning av order är strikt begränsade till anställda som utför nödvändiga uppgifter knutna till ordern.

Väljer du kort som betalningsmetod kommer betalningsuppgifter och kortuppgifter att delas med vår betalningsleverantör för kortbetalningar, Worldline e-payment services. Betalnings- och kortuppgifter används endast för att utföra en betalning och inga kortuppgifter lagras hos Komplett.

Om du vill ingå avtal om faktura, delbetalning eller betalningsuppskov måste du samtycka till att Walley/Collector Bank utför en kreditkontroll baserad på ditt personnummer. Om du ingår ett kreditavtal kommer Walley/Collector Bank att lagra betalningsuppgifter och personnummer i enlighet med deras integritetspolicy.

Om du vill ingå avtal om FLEX måste du samtycka till att Resurs Bank utför en kreditkontroll baserad på ditt personnummer samt att Fairown Finance AB behandlar dina personuppgifter som är kopplade till nödvändig information för att kunna erbjuda byte av produkten. Om du ingår ett FLEX-avtal kommer Resurs Bank att lagra betalningsuppgifter och personnummer i enlighet med deras integritetspolicy.

Om du väljer att lägga till trygghetsavtal eller FLEX trygg till produkter du köper från oss kommer vi att dela personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra köpet med vår försäkringspartner Moderna Försäkringar (en del av Trygg-Hansa Försäkring). Uppgifterna kommer att bestå av: Namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer.

 

4 Retur/Servicepartners

I samband med retur och reparation av produkter samarbetar Komplett.se med utvalda servicepartners. Om en vara som vi har sålt har en defekt i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen eller köplagen, har kunden rätt att få den reparerad kostnadsfritt. Varan kommer då hanteras av en av våra servicepartners, och vi kommer dela personuppgifter med denne. Informationen kommer att omfatta namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpskvitto (köphistorik).

I de fall där varorna inte kan repareras, kan servicepartnern vidarebefordra kvittot till tillverkaren. Detta är för att Komplett.se skall informeras om att varan kan ersättas med en ny eller krediteras.

Klicka här för att se vilka servicepartners vi samarbetar med.

 

5 Informationskapslar (Cookies)

 

Komplett.se analyserar användardata, trafik och aktivitet på våra webbplatser genom att samla in så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbplats.

Syftet med vår insamling av cookies är att ge webbutiken grundläggande funktionalitet som sessionhantering, analys, anpassning och marknadsföring.

Våra egna cookies, så kallade Förstapartscookies, är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De gör det möjligt att komma ihåg inloggningar, varukorgar, sidinställningar och liknande.

Dessa cookies är det inte möjligt att välja bort, och vårt behandlingsgrund för detta är av berättigat intresse. (GDPR art. 6 f).

Vi använder också så kallade "tredjeparts cookies", som spårar användarbeteende över webbplatser och för att kategorisera användare. analys, marknadsföring och anpassning av webbsidan.

Allmän information om användning av cookies och behandlingsgrund finns under punkterna 5.1 till 5.4.

Här kan du se en översikt över cookies som används på Komplett.se.

Vi använder också "pixels". Pixels är en liten kod på vår webbplats som gör det möjligt att registrera konverteringar via annonser på nätet. De används för att visa dig anpassade annonser som är relevanta för just dina intressen. Annonserna baseras på vad du har tittat på, samt visat intresse för i vår nätbutik.

5.1 Hur man undviker informationskapslar (Cookies)

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, kommer flera funktioner i Komplett.se inte att fungera.

5.2 Analys

Komplett.se samlar in anonyma uppgifter om besökare på Komplett.se för analys.
Med anonyma uppgifter, avses uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en användare eller en person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antalet besökare på webbplatsen, hur denna används, hur länge besöket varar, var användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Vi samlar också in sökord som används av sökmotorerna på webbplatsen. Detta görs endast för att förbättra sökträffar och kundupplevelsen, och det samlas inte in information som kan spåras tillbaka till användaren.

5.3 Anpassning

För att kunna ge dig en relevant och bra upplevelse i vår webbutik använder vi funktioner och system för att personifiera innehållet så att det anpassas till dig och dina intressen. Detta inkluderar din IP-adress, webbläsare (Chrome, Edge, Safari etc.), operativsystem (Windows, Mac OS etc.), klick eller annan relevant interaktion med reklam, vilka sidor du har sett på och liknande.

Vi gör endast personifiering av innehållet på vår webbplats om du har samtyckt. Sådant samtycke kan ges i inställningar i pop-up-fönster som kommer vid första besöket eller när det gått lång tid sedan du besökte sidan. Alternativt kan du ändra dina inställningar under "Mina samtycken" på Min sida, inklusive att ge samtycken som inte har givits tidigare och dra tillbaka samtycken.

5.4 Marknadsföring

Vi använder cookies och pixels för att personifiera vår webbaserade marknadsföring. Det här sker endast om du har gett ditt samtycke. Ett sådant samtycke kan ges genom inställningar i pop-up-fönster som dyker upp vid första besöket eller om det gått lång tid sedan du besökte sidan. Alternativt kan du ge samtycke eller dra tillbaka samtycke på Min sida. Om inget samtycke har givits, kommer vi endast att använda oss av generiska annonser och andra former av målgruppsanpassning.

Vi vill att vår marknadsföring ska upplevas relevant och värdefull för dig hela tiden, så innehållet kommer oftast att vara anpassat. I detta sammanhang kan vi använda profilering i form av information om kön, födelsedatum och adress från andra källor, samt information om vad du har köpt. Vi och våra samarbetspartners spårar annonser för att veta vilka du har sett på nätet och vilka produkter du har tittat på hos oss. Med detta kan vi anpassa butiken efter dina intressen och visa dig relevanta annonser vid nästa tillfälle.

Om du har givit ditt samtycke, kommer vi att se till att du får annonser för färre produkter som du redan har köpt och istället erbjudande om relaterade varor och tjänster eller andra produkter som vi tror är relevanta för dig. Genom kundmatchning kan vi utbyta din kontaktinformation med tredjepartssystemleverantörer, som till exempel Google, Meta och Schibsted, för att kunna matcha dig med informationen du har givit dem. Förutom din kontaktinformation kan det också handla om utbyte av information som ditt namn, stad, län, kön, postnummer, IP-adresser och eventuellt identifikationsnummer på enheter du har använt, samt information om vilka köp du har gjort hos oss. Utbytet av sådan information kommer att vara krypterat, endast utbytt för kundmatchningen och kommer att raderas så snart kundmatchningen är genomförd, normalt inom 48 timmar. Vi kommer från de aktuella tredjeparterna att få rapporter baserade på matchningen, där informationen anonymiseras.

6 Var informationen lagras

Vi lagrar dina personuppgifter inom EES-området. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att överföra personuppgifter till våra samarbetspartners utanför EES, och vi kommer då att se till att behandlingen underläggs ett motsvarande eller bättre skydd än vad som gäller inom EES och att det annars sker i enlighet med gällande regler och riktlinjer från EU och svenska myndigheter. Vilka samarbetspartners detta kan gälla, kommer att framgå av informationen du får genom att använda länken i punkt 5.0.

7 Personuppgifter till tredje part

Komplett.se kommer inte dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter utöver vad som beskrivs i integritetspolicyn. Din data kommer endast att delas om vi har en rättslig grund för det, till exempel om vi är rättsligt förpliktade eller om vi får ditt samtycke. Samarbetspartners kommer endast att få tillgång till uppgifterna om det är nödvändigt för att utföra tjänster för Komplett.se. I sådana fall ingås behandlingsavtal för att säkerställa säkerheten för informationen. Dessutom kommer Komplett.se att bestämma hur hanteringen av uppgifterna ska ske. Mer information om tredjeparter vi använder finns i länken under avsnitt 5.0.

8 Nyhetsbrev och kommunikation

Vi erbjuder nyhetsmail via e-post och/eller SMS-utskick. Innehållet i dessa är vanligtvis anpassat för dig, med relevant information och erbjudanden. Det är frivilligt att ta emot dessa nyhetsbrev och SMS, du måste uttryckligen ge ditt samtycke i förbindelse med en kampanj, registrering eller på ”min sida”. Alla dina samtycken kan administreras under ”Mina samtycken” på ”Min sida”. Du kan också avsluta prenumerationen genom att klicka på länken nederst i mailet eller SMS:et.

Om ditt köp av någon anledning har avbrutits, skickar vi dig en e-post där vi informerar om att vi har sparat din kundvagn. Detta gör vi som en extra kundservice för att göra din kundupplevelse hos oss så smidig och enkel som möjligt. Du kan tacka nej till denna service genom att klicka på länken nederst i e-posten.

Vi skickar även ut beställnings- och leveransbekräftelsedokument, kundundersökningar och uppföljande e-post som är relaterat till genomförda köp hos oss. 

 

9 Ändringar i policyn

Om vi ​​gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post, på företagets hemsida eller sociala medier.

 

10 Kontaktinformation

Om du vill att Komplett.se skall radera dina uppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Komplett.se skall utlämnas, så kontakta oss via e-post personuppgifter@komplett.se.

Postadress:

Komplett.no
PO Box 2094
3202 Sandefjord, Norge

 

Senast ändrad: 03/07 2023