Prismatch*Prismatch*

Integritetspolicy

Integritetspolicy

För oss på Komplett är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet och att du vet vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den och hur vi gör det. Det är Kompletts mål att alltid hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsbestämmelser. Vår integritetspolicy gäller dig i Sverige som är kund online, besöker vår hemsida eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Komplett Services AS med org.nr. 979 642 121, Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord, Norway (som i denna handling kallas "Komplett.se" eller "vi" är ansvarig för behandling och lagring av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Slik samler vi inn dine personopplysninger

Vi får tillgång till dina personuppgifter på flera sätt:  

 • när du ger oss dessa, till exempel genom att göra ett köp eller kontaktar vår kundtjänst  
 • via cookies som du har accepterat på vår webbplats  
 • från externa källor för att komplettera och uppdatera information  

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål

Om du är kund eller besökare vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter för: 

 • att kunna hantera och genomföra köp av varor/presentkort på hemsidan  
 • att erbjuda dig möjligheten att finansiera ditt köp och byta in enheten efter utgången avtalsperiod via vår FLEX-tjänst  
 • att ge dig en försäkringsoffert 
 • att marknadsföra produkter, erbjudanden och tjänster via nyhetsbrev och sms för dig som gjort en beställning online 
 • att marknadsföra produkter, erbjudanden och tjänster till nyhetsbrevsprenumeranter via e-post 
 • att tillhandahålla en personlig upplevelse på vår webbplats 
 • att marknadsföra och annonsera på sociala medier 
 • att genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event 
 • att hantera kundärenden när du kontaktar oss  
 • att erbjuda dig Live Shopping (samtal med kundtjänst via videochatt)
 • att erbjuda dig ett supportavtal
 • att utveckla och förbättra vår kundservice med utbildning 
 • att svara på kommentarer och frågor och ge möjlighet att utvärdera våra produkter  
 • att hantera din serviceförfrågan vid retur eller reparation av en produkt 
 • att utvärdera och förbättra vårt produktsortiment, våra tjänster och de system vi använder, t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, testning och liknande 
 • att anonymisera kunddata för att utvärdera och analysera kundsegment och producera statistik 
 • att förebygga, förhindra eller upptäcka missbruk av en tjänst och utreda brottsliga handlingar
 • att fullfölja våra juridiska skyldigheter enligt tillämplig lag 

 

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information från oss som personuppgiftsansvarig om när dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att bli informerad när det har skett ett brott mot säkerheten för personuppgifter. Genom vår Integritetspolicy kan du läsa all information om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Rätt till insyn  

Du kan begära en kopia av den information vi har om dig, med en sammanfattning av de personuppgifter som behandlas av oss. Det gäller vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad de används till, hur länge de lagras, vem de delas med och var de kommer ifrån. I samband med detta kan du även kontrollera att dina uppgifter stämmer. Du kan skicka ett e-postmeddelande till oss via Kontaktformulär - Komplett.se när du är inloggad på ditt konto. Kopian är gratis och skickas antingen digitalt eller fysiskt senast inom 30 dagar. Observera att vi i samband med din begäran kan ställa ytterligare kontrollfrågor för att bekräfta din identitet. 

Rätt till rättelse  

Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas eller kompletteras med korrekta uppgifter. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst för hjälp och du kan skicka ett e-postmeddelande till oss via Kontaktformulär - Komplett.se när du är inloggad på ditt konto eller kontakta personuppgifter@komplett.se för hjälp. Observera att vi i samband med din begäran kan ställa ytterligare kontrollfrågor för att bekräfta din identitet. 

Rätt till radering (även kallad som "rätten att bli bortglömd")  

Om du inte längre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få uppgifterna raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Det kan dock finnas juridiska skyldigheter, t.ex. bokföringslagen, som hindrar oss från att omedelbart kunna radera delar av dina uppgifter. I sådana fall kommer vi endast att lagra information som vi enligt lag är skyldiga att behålla. Om behandlingen baseras på samtycke, och detta dras tillbaka, kommer dina uppgifter att raderas.

Om du vill ta bort ditt konto hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till oss via Kontaktformulär - Komplett.se  när du är inloggad på ditt konto. Detta är nödvändigt för att verifiera att du är den rättmätige ägaren till kontot. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt och meddela dig när ditt konto har raderats.

Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära att behandlingen begränsas om:  

 • du bestrider riktigheten av personuppgifterna   
 • behandlingen är olaglig   
 • vi inte längre behöver informationen, men du behöver den för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt/ rättsligt anspråk   

Rätt att invändningar   

Du har rätt att invända mot behandlingen om den rättsliga grunden för behandlingen är ett berättigat intresse, där vi har genomfört en så kallad intresseavvägning innan vi valde att utföra behandlingen av dina personuppgifter. Vid direktmarknadsföring har du alltid rätt att motsätta dig detta. I det fallet kommer vi att stoppa denna behandling omedelbart. Kontakta vår kundtjänst via Kontaktformulär - Komplett.se eller via personuppgifter@komplett.se om du vill göra en invändning.  

 Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få ut och på annat sätt använda information som du har gett oss. Detta gäller när du har samtyckt till behandlingen, eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera överenskomna tjänster till dig. Överföringen av dina personuppgifter kan endast ske om det är tekniskt genomförbart. Du kan skicka oss ett e-postmeddelande via Kontaktformulär - Komplett.se när du är inloggad på ditt konto  eller direkt från din profil (Komplett.se - myprofile). 

Rätt att återkalla samtycke   

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till Komplett. Du kan hantera dina samtycken direkt från din profil (Komplett.se - myprofile) eller kontakta vår kundtjänst (Kontaktformulär - Komplett.se)  för att återkalla ett samtycke eller få mer information. 

Rättigheter i automatiserat beslut

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket kan få juridiska eller liknande konsekvenser för dig.  Detta gäller dock inte:   

 • om det är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig   
 • om det är tillåtet enligt gällande lag    
 • om du har samtyckt till behandlingen 

Informationscookies 

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser och tjänster enklare att använda och för att anpassa våra webbplatser och tjänster. Du hittar all information om detta i våra riktlinjer för cookies.  

-

Komplett integritetspolicy 

För oss på Komplett är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet och att du vet vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den och hur vi gör det. Det är Kompletts mål att alltid hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsbestämmelser.  

Vår integritetspolicy gäller dig i Sverige som är onlinekund, besöker vår hemsida eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.  

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter  

Komplett Services AS med org.nr. 979 642 121, Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord, Norway är ansvarig för att behandla och lagra dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.   

Så här samlar vi in dina personuppgifter  

Vi får tillgång till dina personuppgifter på flera sätt:  

 • när du ger oss dessa, till exempel genom att göra ett köp eller kontaktar vår kundtjänst   
 • via cookies som du har accepterat på vår webbplats  
 • från externa källor för att komplettera och uppdatera information  

Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och hur länge lagras de 

För att du ska få en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi detta i detalj nedan. Där har vi delat in det i olika kategorier. Du kan alltid se vilken kategori som berörs.  

 • Kunder som handlar hos Komplett  
 • Nyhetsbrevsprenumerant via e-post 
 • Webbplatsbesökare  
 • Andra kategorier  

Försäljning av varor och tjänster

Ändamål: att kunna hantera och genomföra köp av varor/presentkort på hemsidan 

När du gör ett köp via vår webbplats behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra leveransen av produkten du köpt.   

Gäller:
Alla som gör ett köp via vår hemsida.  .

Behandlingar utförda för ändamålet: 

 • att verifiera identitet och ålder   
 • att leverera varor (inklusive meddelande om leverans eller kontakt i samband med försenad leverans)  
 •  hantera betalningar (inklusive analys av möjliga betalningslösningar)  
 • att spara dina inköpslistor

Kategorier av personuppgifter som behandlas: 

 • namn och kontaktuppgifter  
 • personnummer (endast vid betalning av fakturor) 
 • betalningsinformation   
 • kundnummer  
 • medlemsnummer och användarinformation (om du är medlem)  
 • orderdetaljer  
 • köphistorik  
 • IP-adress  
 • skola, årskurs och utbildningsprogram (endast vid beställning av utrustning via Student PC-portalen)

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du uppger själv dina uppgifter när du gör ett köp hos oss.  

Mottagare:

Mottagare av din beställning är Komplett, som är personuppgiftsansvarig. Exempel på mottagare av dina adressuppgifter är en transportör, t.ex. Bring och PostNord. Dessa är databehandlare.

Om du väljer kort som betalningsmetod kommer betalningsinformation och kortuppgifter att delas med vår betalleverantör för kortbetalningar. Betalnings- och kortuppgifter används endast för att göra en betalning och inga kortuppgifter lagras hos Komplett.

Om du väljer att köpa varor på faktura eller köpfinansiering, (t.ex. betala på två månader eller dela upp betalningen), delas dina uppgifter med Walley som tar över ansvaret för dina uppgifter.  

Rättslig grund:

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla avtal (Art. 6.1 b i GDPR) gällande köpvillkor, medlemsvillkor och medlemskap hos Komplett.  

Lagringstid:

Där vi är skyldiga att följa en tillämplig lag kommer vi att behålla informationen under den tillämpliga tidsperioden. För kvitton kan det t.ex. vara fem år för att kunna utöva reklamationsrätten (Konsumentköplagen) eller för att följa andra garantiperioder. För bokföringslagen gäller fem år. Detta gäller även för att uppfylla ett avtal som ingåtts vid köptillfället, där vi måste uppfylla vissa kriterier (t.ex. för att leverera din produkt). Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål kan inte raderas, även om du begär det. 

När du skapar en kundprofil hos oss lagrar vi kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer, adresser), information om samtycke och köphistorik i 10 år, om du inte ber oss att radera det tidigare, eller raderar din kundprofil själv.

Ändamål: att erbjuda dig möjligheten att finansiera ditt köp och byta produkten efter avtalad tid

Komplett har en tjänst som gör att du kan finansiera ditt köp och byta ut enheten efter avtalsperiodens utgång.

Gäller:
Användning av vår "FLEX"-tjänst.  

Behandlingar utförda för ändamålet:   

 • att bekräfta identitet för kreditprövning (Resurs Bank)
 • att leverera varor till dig (inklusive meddelande om leverans eller kontakt i samband med försenad leverans)
 • att erbjuda byte av varor efter avtalad tid
 • att returnera varor efter avtalad tid

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter
 • personnummer 
 • orderdetaljer  
 • ordernummer

Så här samlas dina personuppgifter in:

Vi mottar information från dig när du använder FLEX-tjänsten för att finansiera ditt köp med bytesrätt.   

Mottagare:
Komplett är mottagare och personuppgiftsansvarig. Dina uppgifter vidarebefordras till Fairown Finance AB (databehandlare) som i sin tur vidarebefordrar dem till Resurs Bank (personuppgiftsansvarig) för behandling av ansökan om FLEX-avtal. Dina uppgifter kommer också att vidarebefordras till servicepartnern som hjälper oss med att återställa fabriksinställningarna och kvalitetskontrollen. Denna partner behandlar personuppgifter på din enhet under återställningen i enlighet med våra instruktioner. Vår servicepartner är en databehandlare.

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla ett avtal (Art. 6.1 b i GDPR) i enlighet med villkoren för vår FLEX-tjänst. 

Lagringstid:
Där vi är skyldiga att följa en tillämplig lag kommer vi att behålla informationen under den tillämpliga tidsperioden. För kvitton kan det t.ex. vara fem år för att utöva reklamationsrätten eller för att följa andra garantiperioder. För bokföringslagen gäller fem år. Detta gäller även för att uppfylla ett avtal som ingåtts vid köptillfället, där vi måste uppfylla vissa kriterier (t.ex. för att leverera din produkt). Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål kan inte raderas, även om du begär det.

Ändamål: att erbjuda dig ett försäkringserbjudande 
Vi erbjuder dig som kund möjligheten att försäkra den produkt du köpt av oss.  

Gäller:
Kunder som handlar via hemsidan. 

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att erbjuda dig försäkring   
 • att upprätthålla korrekt och uppdaterad information  

Kategorier av personuppgifter som behandlas: 

 • namn och kontaktuppgifter   
 • kundnummer  
 • orderdetaljer  
 • adress

Så här samlas dina personuppgifter in:
Vi mottar informationen från dig när du gör ett köp hos oss.  

Mottagare:
Dina uppgifter lämnas vidare till vår försäkringspartner Tryg forsikring A/S (genom filialen Trygg-Hansa Org.nr 516403-8662) och ansvaret för personuppgifterna övertas av dem om du väljer att teckna en försäkring. Du kan alltid kontakta Tryg direkt för mer information.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla ett avtal (Art. 6.1 b i GDPR) i enlighet med villkoren för försäkringstjänsten och vår juridiska skyldighet (Art. 6.1 c i GDPR) att följa lagen om försäkringsavtal.

Lagringstid:
Vår samarbetspartner behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda tjänster relaterade till försäkringen och lagrar dem så länge det behövs i enlighet med avtal, lagar och regler för försäkringsverksamhet. Ytterligare detaljer finns i Trygs integritetspolicy (Tryg policy).

Marknadsföring

Ändamål: att marknadsföra produkter, erbjudanden och tjänster via nyhetsbrev för de som har gjort ett onlineköp

När du handlar online hos oss har du möjlighet att välja att få information via nyhetsbrev. Genom att titta på hur du t.ex. har klickat på våra nyhetsbrev kan vi även tipsa om produkter som vi tror att du kommer att vara intresserad av. Du kan alltid avregistrera dig från vår marknadsföring, antingen direkt via marknadsföringskanalerna (e-post) eller genom att kontakta kundtjänst.  

Gäller:

Kunder som handlar via hemsidan. 

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att skicka direktmarknadsföring via e-post  
 • att skicka nyhetsbrev via e-post  
 • att tillhandahålla personliga erbjudanden, till exempel baserat på hur du klickar på våra nyhetsbrev eller enligt din köphistorik, eller baserat på segment- och livsstilsinformation 
 • att utföra kundanalyser för kundsegmentering, där vi sorterar in dig i en specifik kundkategori utifrån segment- och livsstilsinformation, eller hur du har handlat  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter  
 • medlemsnummer   
 • kundnummer  
 • teknisk information om den utrustning du använder  
 • köphistorik och klickhistorik, till exempel vad du tyckte var intressant i vårt nyhetsbrev  
 • IP-adress  

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du uppger själv dina uppgifter när du gör ett onlineköp från oss. Vi ser också vad som intresserar dig i nyhetsbreven genom dina klick och efterföljande köp. Övrig information, såsom segment- och livsstilsdata, samlas in från externa källor.  

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig. 

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke (Art. 6.1 a i GDPR) i samband med ditt onlineköp.  

Lagringstid:
Tills samtycket återkallas, eller i högst 24 månader om du inte gjort ett nytt onlineköp.  

Ändamål: att marknadsföra produkter, erbjudanden och tjänster till nyhetsbrevsprenumeranter via e-post  

Gäller:
Prenumeranter på nyhetsbrev via e-post.  

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att skicka erbjudanden och produktinformation via e-post   
 • att tillhandahålla personliga erbjudanden  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • e-postadress  
 • teknisk information om den utrustning du använder  
 • klickhistorik, till exempel vad du tyckte var intressant i vårt nyhetsbrev  

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du uppger själv dina uppgifter när du prenumererar på nyhetsbrevet. 

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke (Art. 6.1 a i GDPR) när du prenumererade på nyhetsbrevet.  

Lagringstid:
Tills samtycket återkallas, eller i högst 12 månader om du inte har öppnat ett nyhetsbrev som vi har skickat till dig.  

Ändamål: att erbjuda en personlig upplevelse på vår webbplats

När du besöker vår webbplats vill vi erbjuda dig en personlig upplevelse beroende på vad du tycker är intressant och hur du beter dig när du besöker oss. När vi lagrar och analyserar information om ditt besök och hur du navigerar får vi kunskap om hur du använder vår webbplats. Vi kan också föreslå produkter som vi tror att du kommer att vara intresserad av, baserat på hur du har handlat tidigare.  

Gäller:

Besökare på hemsidan, kunder som handlar via hemsidan.

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att erbjuda personligt anpassat innehåll och erbjudanden  
 • att underlätta användningen av tjänster, till exempel genom att spara favoriter, inköpslistor och personliga inställningar  
 • att analysera den information som samlas in för att anpassa kommunikationen och utveckla produkt- och tjänsteområden  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  
Webbplatsbesökare:

 • teknisk information om den utrustning du använder   
 • klickhistorik  

Så här samlas dina personuppgifter in:
Vi samlar in information via de cookies du accepterar när du besöker vår webbplats, samt om du är medlem hos oss. 

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke (Art. 6.1 a i GDPR) till cookies när du besöker webbplatsen.  

Lagringstid:
Tills samtycket återkallas eller i högst 60 månader. För medlemmar lagras informationen tills medlemskapet avslutas (kan göras manuellt på begäran).

Ändamål: reklam på nätet (sociala medier, nättidningar, etc.)

Utöver marknadsföring och reklam som du får direkt från oss använder vi även annonspartners: Meta, Google (inkl. YouTube), Snap, TikTok og Schibsted. Med hjälp av analyser av köphistorik och ålder på Komplett skapar vi en personlig och relevant upplevelse i ditt sociala medieflöde eller sökmotor eller andra svenska webbplatser genom kundsegment och målgrupper.  När vi riktar annonser utförs en så kallad kundmatchning, där vi matchar identifierande information (t.ex. e-postadress) med annonspartnern. Informationen delas krypterad. Du har alltid rätt att invända mot vår marknadsföring och i marknadsföringsinställningarna på vår webbplats på 'Min sida' kan du hantera dina samtycken. Du kan också ändra inställningarna direkt med annonspartnern via dina kontoinställningar eller via relevant inlägg.  

Gäller:
Besökare på hemsidan, kunder som handlar via hemsidan och medlemmar hos Komplett.  

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att dela in i kundsegment med hjälp av analys av t.ex. köphistorik och demografisk information för att visa relevanta annonser  
 • att utföra matchning av e-postadresser med annonspartners  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • e-postadress  
 • telefonnummer
 • köphistorik (om medlem/kund)   
 • segment och livsstil (om medlem/kund)   

Så här samlas dina personuppgifter in:
Vi samlar in information via de cookies du accepterar när du besöker vår webbplats, samt om du är kund eller medlem hos oss.   

Mottagare:
Komplett är personuppgiftsansvarig. Din information vidarebefordras till Meta och Google (via kryptering), som är databehandlare. Du kan alltid kontakta annonspartnern direkt för mer information. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med överföring av information till länder utanför EU/EES under avsnitt 9 i denna handling.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke (Art. 6.1 a i GDPR) till cookies när du besöker webbplatsen.  

Lagringstid:
Uppgifterna sparas tills analysen är genomförd, dock i högst en dag. Annonspartner kan inte använda denna information för sina egna Ändamåln.   

Tävlingar och event

Ändamål: att genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

När du väljer att delta i någon av våra tävlingar eller event måste vi behandla den information du ger oss för att kunna genomföra tävlingen eller eventet på ett rättvist och korrekt sätt. 

Gäller:
Alla som väljer att delta i en tävling eller ett event.  

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att kommunicera med tävlingsdeltagare  
 • att kommunicera före och efter eventet (t.ex. bekräftelse av registrering, utvärderingar) 
 • att genomföra kundanalyser för kundsegmentering (för dig som medlem)  
 • att verifiera identitet och ålder (gäller tävlingar och event med åldersgräns)  
 • att välja ut vinnare och dela ut priser  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter  
 • information som lämnas i samband med en tävling eller ett event  
 • medlemsnummer  

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du uppger själv dina uppgifter när du väljer att delta i tävlingen/eventet, eller för att du är kund eller medlem hos oss.

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke (Art. 6.1 a i GDPR) när du deltar i en tävling/event.  

Lagringstid:
Under tävlingen/eventet och i max 3 månader.  

Kundtjänst

Ändamål: att hantera ditt kundärende när du kontaktar oss

Vi behandlar dina uppgifter när du kontaktar oss för att få information om produkter och/eller tjänster eller behöver hjälp i samband med köpet. Det gör vi för att kunna hantera ärenden, svara på förfrågningar, klagomål och liknande. Det inkluderar även när du skickar in en begäran om att utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.

Gäller:
Alla som kontaktar oss.  

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att verifiera identiteten   
 • att kommunicera och svara på eventuella frågor till kundtjänst (via e-post, chatt, telefon, digitala kanaler inklusive sociala medier) 
 • att undersöka eventuella klagomål och stödärenden  

Kategorier av personuppgifter som behandlas: 

 • namn och kontaktuppgifter  
 • personnummer (endast vid betalning av fakturor)   
 • betalningsinformation  
 • medlemsnummer   
 • korrespondens  
 • orderdetaljer  
 • kundens röst och utseende (via videoanvändning i samband med tjänsten Live Shopping)

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du uppger själv dina uppgifter när du väljer att kontakta vår kundtjänst.   

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.  

Rättslig grund:
För frågor gällande ditt köp är Ändamålt att uppfylla avtalet (Art. 6.1 b i GDPR) i det ingångna köpeavtalet. För övriga frågor och ärenden är Ändamålt vårt berättigade intresse (Art. 6.1 f i GDPR) av att tillhandahålla en bra service för våra kunder.

Lagringstid:
Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt utifrån Ändamålt med behandlingen. Vi kommer att anonymisera personuppgifterna när vi har behandlat din förfrågan, uppfyllt ditt avtal eller vår rättsliga skyldighet. Vi kommer även fortsättningsvis att lagra dina kontaktuppgifter och köphistorik i 5 år efter köpet för att kunna tillvarata dina rättigheter i samband med garanti och reklamation enligt konsumentköplagen, köplagen och Komplett.ses försäljningsvillkor . Lagringstiden kan bli längre om ett garantiärende eller reklamationsärende inte har avslutats.  Information relaterad till användningen av Live Shopping lagras inte.

Ändamål: att erbjuda ett supportavtal

När du kontaktar oss för att få support efter att du har köpt vårt supportavtal för bärbar dator.

Gäller:
Alla som kontaktar oss efter köp av supportavtal.

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att verifiera identiteten   
 • att kommunicera och svara på eventuella frågor till kundtjänst 
 • utföra avtalsstöd

Kategorier av personuppgifter som behandlas: 

 • namn och kontaktuppgifter
 • kod som erhållits i samband med köp av tjänst
 • Kundens röst och eventuella utseende (genom samtal)

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du giver selv dine oplysninger, når du vælger at bruge kontaktformularen til brug af en supportaftale og ved at bruge værktøjer til at yde fjernsupport, ved at dele skærmen med en agent i kundeservice.

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.  

Rättslig grund:
Vid användning av kontaktformuläret är grunden att uppfylla avtalet(art. 6.1 b GDPR) i det ingångna köpeavtalet.

Lagringstid:
Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt utifrån syftet med behandlingen. Uppgifter som anges i kontaktformuläret raderas efter samtalet.

Ändamål: att utveckla och förbättra vår kundservice genom utbildning

Vi använder kundärenden för att utvärdera, förbättra och utveckla vår kundservice.  

Gäller:
Alla som kontaktar oss.  

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • lagring och utvärdering av chatt- och e-postkorrespondens samt telefonsamtal 

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter 
 • annan information du väljer att dela med oss i chatt, e-postkorrespondens eller telefon

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du uppger själv dina uppgifter när du väljer att kontakta vår kundtjänst.   

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR) när du kontaktar oss för att utföra kvalitets- och utvecklingsarbete av vår kundtjänst.

Lagringstid:
Samtalsinspelningar sparas i 45 dagar efter att ärendet hos kundtjänst avslutats, varefter uppgifterna raderas.  

Ändamål: att svara på kommentarer och frågor och ge möjlighet att utvärdera våra produkter 

Via vår hemsida kan du lämna betyg och recensioner.   

Gäller:
Alla som lämnar kommentarer eller betyg på sajten.  

Behandlingar utförda för ändamålet:

 • att kommunicera och svara på frågor på produktsidan  
 • att publicera och hantera recensioner på produktsidan  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • e-post  
 • IP
 • korrespondens  
 • användarnamn

Så här samlas dina personuppgifter in:
Vi mottar din information från dig när du väljer att lämna ett betyg eller omdöme via vår hemsida.  Om du väljer att skriva en produktrecension (review) kommer omnämnandet och namnet du väljer att använda synliggöras för andra kunder.

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke (Art. 6.1 a i GDPR).  

Lagringstid:
Din information kommer att lagras så länge recensionen eller betyget är relevant för produkten.   

Serviceärenden (retur och defekta produkter)

Ändamål: att hantera din serviceförfrågan för en produktretur eller reparation

Enligt gällande konsumentlagstiftning har du som kund rätt att returnera din produkt eller få en defekt eller skadad produkt reparerad/ersatt. I detta sammanhang behandlar vi din information och delar den med våra servicepartners vid behov för att hjälpa till med din förfrågan. I vissa fall kan tillverkaren få ditt kvitto så att vi antingen kan ersätta produkten med en ny eller kreditera köpet. 

Gäller:
Alla som har ett retur-, reparations- eller annat serviceproblem med våra servicepartners.  

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att bekräfta och se till att produkten är din  
 • att leverera produkten  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter  
 • kundnummer  
 • orderdetaljer  
 • köphistorik  

Så här samlas dina personuppgifter in:
Vi mottar din information från dig när du väljer att kontakta vår kundtjänst eller registrera ett serviceärende via Mina Sidor. Om du vill ha information om de servicepartners som vi delat dina personuppgifter med, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig. Dina uppgifter lämnas vidare till servicepartnern som hjälper oss med reparationer och felsökning. Detta behandlar alla personuppgifter på din enhet under service i enlighet med våra instruktioner. Alla servicepartners är databehandlare.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla avtalet (Art. 6.1 b i GDPR) i det köpeavtal som ingicks och utifrån en juridisk skyldighet (Art. 6.1 c i GDPR) i enlighet med gällande konsumentlagstiftning.  

Lagringstid: 
Vi kommer även fortsättningsvis att lagra dina kontaktuppgifter och köphistorik i 5 år efter köpet för att kunna tillvarata dina rättigheter i samband med garanti och reklamation enligt konsumentköplagen, köplagen och Komplett.ses försäljningsvillkor . Lagringstiden kan bli längre om ett garantiärende eller reklamationsärende inte har avslutats.  

Utveckling och förbättring

Ändamål: att utvärdera och förbättra vårt produktsortiment, våra tjänster och de system vi använder, t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, testning och liknande

Vi analyserar den insamlade informationen för att kunna erbjuda ett relevant produktutbud, analysera vilka tjänster du som kund väljer (t.ex. leveranssätt, service, försäkring etc.) och för att säkerställa att vår hemsida fungerar korrekt.  

Gäller:
Alla som gör ett köp via vår hemsida.  

Behandlingar utförda för ändamålet:

 • att göra tjänsterna mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av dig i våra digitala kanaler.  
 • att ta fram dokumentation för att förbättra varuflödet och logistiken  
 • att ta fram dokumentation för att utveckla och förbättra vårt sortiment  
 • att ta fram dokumentation för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv  
 • att ta fram underlag för att planera etablering av nya butiker och lager och ge dig möjlighet att påverka vårt sortiment 
 • att ta fram dokumentation för att förbättra IT-systemen för att öka säkerheten för oss och för dig  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter  
 • ålder  
 • att ta fram beställningsinformation och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)  
 • att ta fram teknisk information om den utrustning du använder  
 • att ta fram information om hur du har interagerat med oss, hur länge du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor har besökts, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten och liknande.  

Så här samlas dina personuppgifter in:
Du uppger dina egna uppgifter när du köper från oss eller blir medlem.  

Mottagare:
Komplett, som är personuppgiftsansvarig.

Rättslig grund:
Vårt berättigade intresse (Art. 6.1 f i GDPR) av att uppfylla både vårt och ditt intresse av att förbättra utbudet, tjänsterna och säkra system.  

Säkerhet

Ändamål: att förebygga, förhindra eller upptäcka missbruk av en tjänst och utreda brottsliga handlingar  

Gäller:
Kunder som handlar via hemsidan.

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra brott  
 • att förhindra spam, nätfiske, trakasserier, försök till obehörig inloggning till användarkonton eller andra åtgärder som bryter mot lagen eller våra köp, medlemskap eller andra användarvillkor  
 • att skydda och förbättra vår IT-miljö mot attacker och intrång  

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter  
 • kundnummer  
 • orderdetaljer  
 • teknisk information om den utrustning du använder  
 • information om användningen av våra digitala tjänster  
 • IP-adress

Så här samlas dina personuppgifter in:
Vi mottar din information från dig när du gör ett köp hos oss.  

Mottagare:
Komplett är personuppgiftsansvarig. Vid misstanke om bedrägeri eller andra brott kan dina uppgifter komma att delas med polisen eller annan utredningsmyndighet som i sin tur blir personuppgiftsansvarig.  

Rättslig grund:
Vi behandlar dina uppgifter utifrån ett berättigat intresse (Art. 6.1 f i GDPR) av att förebygga, förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott. Dina uppgifter behandlas även utifrån en juridisk skyldighet (Art. 6.1 c i GDPR), till exempel när polisen eller andra myndigheter utreder brott.  

Juridiska skyldigheter

Ändamål: att följa våra juridiska skyldigheter enligt tillämplig lag

Det kan finnas juridiska skyldigheter i samband med t.ex. lagkrav och domar som kräver att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dessa.  

Gäller:
Alla kategorier.

Behandlingar utförda för ändamålet:  

 • att följa juridiska skyldigheter i enlighet med krav i lagar, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut, t.ex. krav på produktansvar och produktsäkerhet, till exempel produktion av kommunikation och information till allmänheten och till kunder om produktvarningar och produktåterkallelser.   

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

 • namn och kontaktuppgifter 
 • adress 
 • personnummer (om du väljer att betala med fakturor eller FLEX) 
 • orderdetaljer  
 • all korrespondens med dig  

Så här samlas dina personuppgifter in:
Vi mottar din information från dig när du gör ett köp hos oss.   

Mottagare:
Mottagare av din beställning är Komplett, som är personuppgiftsansvarig. Om du väljer att köpa varor på faktura, betala på två månader eller dela upp betalningen kommer dina uppgifter att delas med Walley. Om du väljer att köpa varor med FLEX kommer dina uppgifter att delas med Fairown och ResursBank. Walley och ResursBank är också personuppgiftsansvariga.

Rättslig grund:
Vid juridisk skyldighet (Art. 6.1 c i GDPR).  

Lagringstid:
Så länge den juridiska skyldigheten finns, men i högst sju år.  

Informationscookies 

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser och tjänster enklare att använda och för att anpassa våra webbplatser och tjänster.

Här kan du se en översikt över cookies som används på Komplett.se. 

Det är så vi hanterar personnummer 

Vi behandlar endast personnummer vid behov, till exempel när du väljer att använda kreditköp som betalningsalternativ med en faktura. 

Vem vi delar dina personuppgifter med 

Vi överför och delar din information med utvalda mottagare (tredje part) för att kunna erbjuda våra tjänster och leverera varorna till dig.   

 • Leverantörer, underleverantörer och företag i Komplett-gruppen
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer, underleverantörer och företag i Komplett-gruppen för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, samt för andra ändamål som beskrivs i denna handling. Leverantörskategorierna kan ligga inom bl.a. områdena logistik, ekonomi, IT-drift samt marknads- och analysföretag. Du kan se exempel på vad de är under varje ändamål där din data delas med mottagare. Komplett ingår i Komplett Group, där bolagen NetonNet, Ironstone och Webhallen ingår.   
 • Betal- och kreditföretag
  Dina uppgifter kan komma att delas med finansiella aktörer för att behandla dina betalningar. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter att delas med betalnings- och kreditföretag. Våra partners kan även göra en kreditprövning av dig om du köper ett abonnemang eller ansöker om kredit. Du kan se exempel på vad de är under varje ändamål där din data delas med mottagare.  
 • Försäkringsgivare
  Om du i samband med eller efter köpet väljer att försäkra någon av dina produkter kommer personuppgifter och produktinformation att delas med försäkringsgivaren. Du kan se exempel på vad de är under varje ändamål där din data delas med mottagare.  

 • Myndigheter
  Vi kan komma att dela information med olika myndigheter, såsom Skatteverket, polisen eller andra myndigheter, utifrån lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande.

Här behandlar vi personuppgifterna 

Vi behandlar personuppgifterna mestadels inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Komplett att vidta alla rimliga, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds i EU/EES.  Om vi överför din information till länder utanför EU/EES regleras överföringen även av kompletterande åtgärder utöver standardavtalsklausuler och användning av DPF-certifierade leverantörer (EU-US Data Privacy Framework). Detta kan t.ex. vara genom ytterligare avtal eller säkerhetsåtgärder. Vill du veta vad som gäller för en specifik leverantör kan du kontakta vår kundtjänst.  

Så här skyddar vi personuppgifter 

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpligt eller ofrivilligt avslöjande, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada på personuppgifterna.   

Så länge behåller vi personuppgifterna

Vi behåller endast personuppgifterna så länge som är nödvändigt för att uppfylla de Ändamåln som anges i denna handling. När vi lagrar dina uppgifter för andra ändamål, t.ex. för att uppfylla redovisningskrav, lagrar vi endast dina uppgifter så länge som är nödvändigt och/eller krävs enligt lag för respektive ändamål. Vi gör regelbundna raderingar och raderar personuppgifter om de inte längre är nödvändiga.  

Dina rättigheter  

Rätt till information
Du har rätt att få information från oss som personuppgiftsansvarig om när dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att bli informerad när det har skett ett brott mot säkerheten för personuppgifter. Observera att vi i samband med din begäran kan ställa ytterligare kontrollfrågor för att bekräfta din identitet. 

Rätt till insyn
Du kan begära en kopia av den information vi har om dig, med en sammanfattning av de personuppgifter som behandlas av oss. Det gäller vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad de används till, hur länge de lagras, vem de delas med och var de kommer ifrån. I samband med detta kan du även kontrollera att dina uppgifter stämmer. Kopian är gratis och skickas antingen digitalt eller fysiskt senast inom 30 dagar. Observera att vi i samband med din begäran kan ställa ytterligare kontrollfrågor för att bekräfta din identitet. 

Rätt till rättelse 
Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas eller kompletteras med korrekta uppgifter. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst för hjälp och du kan skicka oss ett e-postmeddelande via Kontaktformulär - Komplett.se när du är inloggad på ditt konto. Observera att vi i samband med din begäran kan ställa ytterligare kontrollfrågor för att bekräfta din identitet. 

Rätt till radering (även känd som "rätten att bli bortglömd") 
Om du inte längre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få uppgifterna raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Det kan dock finnas juridiska skyldigheter, t.ex. bokföringslagen, som hindrar oss från att omedelbart kunna radera delar av dina uppgifter. I sådana fall kommer vi endast att lagra information som vi enligt lag är skyldiga att behålla. Om behandlingen baseras på samtycke, och detta dras tillbaka, kommer dina uppgifter att raderas. Om du vill ta bort ditt konto hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till oss via Kontaktformulär - Komplett.se när du är inloggad på ditt konto. Detta är nödvändigt för att verifiera att du är den rättmätige ägaren till kontot. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt och meddela dig när ditt konto har raderats.

Rett til begrensning: 

Du har rätt att begära att behandlingen begränsas om: 

 • du bestrider riktigheten av personuppgifterna   
 • behandlingen är olaglig   
 • vi inte längre behöver informationen, men du behöver den för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk    

Rätt att protestera   
Du har rätt att invända mot behandlingen om den rättsliga grunden för behandlingen är ett berättigat intresse, där vi har genomfört en så kallad intresseavvägning innan vi valde att utföra behandlingen av dina personuppgifter. Vid direktmarknadsföring har du alltid rätt att motsätta dig detta. I det fallet kommer vi att stoppa denna behandling omedelbart. Kontakta vår kundtjänst om du vill göra en invändning.  

Rätt till dataportabilitet
Du har rett til å få ut og på annen måte bruke opplysninger som du har gitt oss. Dette gjelder når du har samtykket til behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere avtalte tjenester til deg. Overføringen av personopplysningene dine kan bare skje hvis det er teknisk gjennomførbart.

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till Komplett

Rättigheter i automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket kan få juridiska eller liknande konsekvenser för dig.  Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig   
 • om det är tillåtet enligt gällande lag   
 • om du har samtyckt till behandlingen  

Hur du kontaktar oss 

Personuppgiftsansvarig är Komplett Services AS, som är ett norskt företag registrerat i det norska företagsregistret (Brønnøysund-registret) med organisationsnummer 979 642 121 och har kontor i Sandefjord i Norge. Om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss via Kontaktformulär - Komplett.se eller på personuppgifter@komplett.se.

Dataskyddsombud

Komplett har utsett ett särskilt dataskyddsombud som har till uppgift att både hjälpa Komplett att följa gällande dataskyddsförordning (GDPR), och som även hjälper dig om du har frågor om dina rättigheter.  

Tillsynsmyndighet 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Komplett behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY.  

Kontaktinformation  

 • Telefonnummer: +46 (0)8-657 6100 
 • E-post: imy@imy.se  

Upprättande och uppdatering av integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna handling, t.ex. om vi vill behandla din information för nya ändamål, samla in ytterligare information eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 04.07.2024