Ångerrätt

 Information om utövande av ångerrätt

1. Instruktioner för att felanmäla eller returnera en produkt:

1. Logga in på ditt konto och klicka på "Konto" i högra hörnet
2. Välj "Alla ordrar" under "Sök i din orderhistorik" och klicka på "Sök nu"
3. Leta upp ordern med den aktuella produkten och klicka på "Se" eller ordernumret
4. I övre högra hörnet kan du välja att "Returnera en vara"
5. Välj det antal som du önskar returnera (oftast 1) samt uppgifter om clearing- och bankkonto (har du inte möjlighet/anledning att fylla i kontonummer, fyller du upp fälten med nollor).
6. klicka "Returnera valda produkter"
7. Välj returorsak som passar in på ditt ärende och ange felbeskrivning samt, om du varit i kontakt med oss via e-post, ditt ärendenummer
8. Serienummer skall anges om möjligt
9. Klicka på "Välj leveransadress"
10. Kontrollera adressen
11. Klicka på "Skicka returanmälan"

Om din returanmälan blir godkänd kommer du att erhålla ett e-mail innehållande tillvägagångssättet som följer eller begäran om komplettering. Returnera aldrig en produkt utan ett giltigt returnummer.
Konstateras din produkt som defekt enligt fabriksgarantin (inom garantitiden) så försöker vi i första hand reparera produkten. Om det inte går att reparera produkten ersätter vi dig med en ny eller likvärdig produkt. Har du egna önskemål så kan du skriva ner dessa i felbeskrivningen så tar vi hänsyn till dem i den mån vi kan.
Om vi inte hittar något fel på produkten i enlighet med din felbeskrivning kan du bli belastad en testavgift på 250:- inkl. moms samt returfrakt.

2. Information om utövandet av ångerrätten

2.1 Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

2.2 Ångerfristen löper ut 14 dagar efter

a) den då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning;
b) vid avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium: den dag då avtalet ingicks;
c) vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig: då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning; eller
d) vid avtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor under en viss tid: då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning.

2.3 Vill du utöva ångerrätten ska du upprätta en returanmälan genom instruktionerna ovan eller kontakta vår support på mail: support@komplett.se eller telefon: 031-710 20 00.

2.4 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ett meddelande (via mail/brev/fax) om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
 

3. Verkan av utövad ångerrätt

3.1 Om du ångrar ditt köp och frånträder avtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig.

3.2 Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till Kompletts Pick-up-Point på Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

3.3 Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 

4. Undantag och särskilda villkor

4.1 Ångerrätten gäller inte datorprogram, operativsystem, spel, ljud- och bildupptagningar om förseglingen eller plomberingen brutits. Delar av varor kan ej returneras.

4.2 Vid köp av produkter i elektroniskt format t.ex. ljud- eller bildupptagning, spel, programvarulicenser och presentkort förlorar du rätten att ångra köpet efter att du mottagit den elektroniska försändelsen eller att licenskod/information har gjorts tillgänglig.

4.3 Använda hygienartiklar och kroppsnära produkter så som rakapparater, tandborstar, in-ear hörlurar/hörlurssnäckor kan inte ångras av hygienskäl.

4.4 Kostnadsfri returfrakt gäller endast för privatkunder.

4.5 Ångerrätt för företagskunder gäller endast vid obruten förpackning.