Hubsan

Felsökning & hjälp

  • Gyroskopet måste kalibreras, se video för hjälp med kalibrering http://www.youtube.com/watch?v=OGGyMILIJao
  • Hubsan X4 har två olika propellerblad (A och B), sitter dessa på fel plats kan Hubsan X4 inte flyga. Se manual för korrekt montering.
  • Kontrollera motoraxlarna för hår och damm med mera, då detta kan försvåra för motorn att driva propellrarna.
  • Var försiktig med att inte ta ut motorn ur sitt hölje, vid propellerbyte, då motorns kablar kan skadas.
  • Ovan nämnda punkter omfattas ej av garanti. Detta gäller även andra skador såsom knäckt propeller eller skadat chassi.
  • Reservdelar finns att köpa här http://www.northtq.com/index.php?cPath=495_496