Lenovo

PRODUKTSUPPORT

Lenovo maskiner delas upp i 2 varugrupper, Think produkter och Ideapad produkter. Enklaste sättet att skilja dem åt är att Think produkter har 7-siffrigt serienummer och Ideapad har 10-siffrigt serienummer.

Alla Business- och professionella modeller (Thinkpad och docking, hårddiskar och RAM)

Behöver du service på din produkt, kontakta Lenovo:
Telefon: 0771-17 10 40

Defekt vid leverans

Om din produkt är defekt vid leverans vänligen kontakta Lenovo på telefon: 0771-17 10 40


Slutkundsprodukter (Ideapad och övriga modeller som inte heter Thinkpad)

Web: http://www.lenovo.com/contact/se/sv/
Telefon: 077-57 57 411

Defekt vid leverans

Om din produkt är defekt vid leverans vänligen kontakta Lenovo på telefon: 077-57 57 411