Prismatch*Prismatch*

TomTom

Support

Telefon: 0776-62 00 10

Web: http://se.support.tomtom.com/app/home/?Lid=18&locale=sv_SE
 

Service

Telefon: 0776-62 00 10

Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner

  • Produktnamn och modellbeteckning
  • Felbeskrivning
  • Inköpsdatum
  • Serienummer