Prismatch*Prismatch*
Tre enkla tips: Detta gör dig till en mer effektiv student

Tre tips för att bli en mer effektiv student

Publicerad 29. aug 2018 12:12, uppdaterad 04. jul 2019 11:45

Många studenter lägger mycket tid på att plugga kursplanen, men har ofta problem med att kunna återberätta det de faktiskt har läst. Det finns en lösning på detta problem. Enligt inlärningsexperten Magnus Ingebrigtsen kan man lägga mindre tid, men ändå lära sig mer genom att byta studieteknik.

– De mest vanliga studieteknikerna som studenter använder idag är också de mest ineffektiva. Forskning har visat att genom att plugga i det oändliga, markera halva boken med tusch i olika färger, för att sedan skriva långa uppsummeringar av varje kapitel, har visat sig vara väldigt ineffektiv, säger Ingebrigtsen.

 

INLÄRNINGSEXPERTEN: Magnus Ingebrigtsen berättar för dig hur du blir en mer effektiv student och få ut mer av studietiden. FOTO: RONALD JOHANSEN


Ingebrigtsen är mannen bakom det norska företaget ”Moderne Studieteknikk”. Här visar han människor hur deras inlärning kan bli mer effektiv via kurser och föredrag. Han har också en master i psykologi från Universitetet i Tromsø, där han har forskat på människans inställning till att lära.

- Även om det är individuellt hur stor effekt man får av att byta studieteknik, kan man lyckas ta in hela 3-4 gånger så mycket information och kunskap om man väljer att studera på ett lite mer annorlunda och smart sätt.

 

Metod 1: Mindre läsning och ”komma ihåg” mer

Denna metod går ut på att vi har två olika typer av ”minnesstyrkor”: Själva minnet och ”vägen fram” till minnet. Det räcker inte med att bara ta in kunskap, utan man måste också klara att hämta fram den igen. Ingebrigtsen kallat detta för ”komma på”-träning.

– Problemet är som regel att man endast fokuserar på att ta in kunskapen, men eftersom de flesta inte har tränat på att hämta denna kunskap igen utan hjälp från noteringar eller studielitteratur, får man ofta hjärnsläpp under tentan.

Inlärningsexperten fortsätter att berätta att man helst ska spendera 30 procent av tiden på att få kunskapen i huvudet, och de resterande 70 procenten på att hämta upp den igen. Ett bra sätt att göra detta på är att tillsammans med en studiekamrat byta ut och berätta för varandra vad man har läst. Studerar du själv kan du regelbundet lägga bort boken och notera nyckelord med huvudelementen i innehållet.

– Även om det är betydligt mer krävande, har denna metod för inlärning visat sig ge upp till fyra gånger mer gynnsamma resultat, än om man endast sitter passivt och pluggar, påpekar Ingebrigtsen.

Student och gamer? Datorerna du kan använda til studier och gaming

Metod 2: Öva med olika uppgifter i sporadisk ordning

När man löser uppgifter knutet till kapitlet man just har läst, då vet man exakt vilken metod man skall använda för att lösa den. Det många inte tänker på är att man inte har denna fördel på tentan. Men man kan träna upp förmågan att känna igen vilken metod man skall använda för att lösa en specifik uppgift.

– Ett bra tips är att kombinera uppgifter från olika kapitel. Detta gäller speciellt ämnen som statistik eller matematik.

Ingebrigtsen menar att detta kan genomföras genom att skriva ut uppgifter från olika kapitel, för att sedan blanda ihop dem och dra en slumpmässig uppgift. Denna metod fungerar bra både ensam och i grupper där man kan diskutera ämnet innan man löser uppgiften.

Metod 3: Studera inte på samma platser hela tiden

Forskning har visat att miljön man befinner sig i påverkar vad man kommer ihåg. Du kan på en plats känna en begränsning på vad du lyckas ta in för information, men på en annan plats främja inlärningen och din förmåga att komma ihåg informationen man har tagit in.

Ingebrigtsen berättar om en studie där en grupp studenter blev indelade i två grupper, grupp A och grupp B. Grupp A läste igenom materialet två gånger i ett rum, och genomförde tentan i ett annat rum. Grupp B läste igenom samma text i två olika rum, en gång i varje rum, och hade sedan tentan i ett tredje rum. Resultaten i studien visade att grupp B presterade hela 40 procent bättre än grupp A, endast för att de hade repeterat materialet i två olika rum.

- Att regelbundet variera var man studerar, kan verkligen påverka ditt betyg på tentan.

För att använda sig av metoden ovan, kan du till exempel använda ”flash cards”. Nedan finns två exempel på appar som kan vara användbara.

På jakt efter en ny studentdator? Missa inte vår Student-guide!

 

AnkiApp Flashcards (gratis i App Store och Google Play)

TRÄNA UPP DITT MINNE: Här kan man öva på det mesta. Vi har valt ”US State Capitals”. När man trycker på ”flip” får man upp det korrekta svaret och man kan ange vilken svårighetsgrad kortet hade. SKÄRMDUMP: ANKIAPP

Här kan man också skapa sina egna ”decks”, eller välja ett utav de flera miljoner som redan finns färdiga. Appens avancerade algoritm lär sig med tiden som man använder appen hur bra man kan svaren på de olika korten. Sedan skapar den en egen prioriteringslista så att man inte slösar tid på det man redan kan, utan istället det man behöver lägga mer tid på.

Ingebrigtsen nämner att han själv har lärt sig mycket med hjälp av den här appen, allt från spanska, anatomi och fysik till statistik.

Så här blir man en mästare på Google-sökning

SKAPA EGNA ”DECKS”: Du kan hitta färdiga ”decks”, men du kan också enkelt skapa dina egna. Du kan använda både text och bilder. SKÄRMDUMP ANKIAPP

Är man i en studiegrupp rekommenderar Ingebrigtsen att man antingen skapar gemensamma kortlekar tillsammans, eller att man delar på ett som man redan har skapat. På detta sätt kan man få bättre frågekort, och arbetsmängden blir bättre fördelat.

Klicka här för att ladda ned AnkiApp Flashcards i App Store, eller här för att ladda ned AnkiDroid Flashcards i Google Play.

Memrise (Gratis att ladda ner, men möjligt att köpa i appen)

INLÄRNINGSSPEL: Appen Memrise är egentligen skapad för språkinlärning, men du kan lära dig mycket annat också. SKÄRMDUMP MEMRISE

- I denna app kan repeteringen jämföras mer med ett spel där du får poäng för varje korrekt svar, och ständigt når mer avancerade nivåer.

Memrise fungerar i utgångspunkt på samma sätt som AnkiApp. Här kan du dock inte skapa dina egna kortlekar, men det finns ett brett urval av kategorier som bland annat: Lag, konst och litteratur, Matematik och vetenskap, Historia och Geografi, Medicin och hälsa m.m.

Klicka här för att ladda ned Memrise i App Store, eller här för att ladda ned den i Google Play.

Fyra goda grunder till 2-1-PC